Passie in meerdere vormen...

Yolanda

Welkom in onze lespraktijk. Binnen de lespraktijk worden er doorlopend privélessen gegeven en worden van tijd tot tijd cursussen en workshops georganiseerd.
Voor je ligt een beknopt overzicht van lesmogelijkheden en verdere onderwerpen en activiteiten, die mogelijk interessant voor je kunnen zijn.

Over de privélessen zang of (toneel)spreken

Omdat zingen iets unieks van jezelf is, zijn er allerlei onderwerpen die het beste binnen privélessen aan de orde kunnen komen. Naast algemene stemvorming en ademtechniek wordt er aandacht besteed aan diverse onderwerpen, die in direct verband staan met het zingen. Zoals: eigen interpretatie van een lied, repertoirekeus, ritmische en melodische opvatting, houding en uitstraling, microfoontechniek, zingen in een band of vocaal ensemble. Verder worden er bijzondere problemen en/of vragen behandeld, waar jij aangeeft tegen aan te lopen en die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling van jouw stem.

Ook wanneer je jouw stem gebruikt als spreekstem in bijvoorbeeld toneelproducties, spraakcommercials of spreken in het openbaar kun je veel baat hebben bij zangoefeningen, houding en ademhalingsoefeningen, articulatietraining, voordracht en expressieaanwijzingen etc.

Daarbij kan ik na 32 jaar werken in kleinere en grotere bands, talloze optredens en het meewerken op diverse (studio) producties (denk hierbij aan reclamespots voor radio en TV, CD en theaterproducties) veel praktijkproblemen bespreken en voorzien van praktische tips.

Over de cursussen en workshops zang

Hierbinnen worden onderwerpen behandeld, die zich in groepsverband goed laten trainen. Enerzijds de basis van onderwerpen als ademtechniek en klankvorming, anderzijds meer speciale onderwerpen als performance, timing (ritmische opvatting) en visualisatietraining voor de ondersteuning van de ontwikkeling van klank, ritmiek en expressie. Soms wordt een gastdocent uitgenodigd, die vanuit zijn of haar bijzondere ervaringen samenwerkt met de groep. Informatie over een en ander vind je in de lesruimte of krijg je mee als er iets op stapel staat.

Over geluidsapparatuur en lesmaterialen

In de lesruimte is een zanginstallatie en opnameapparatuur aanwezig, (hieronder valt ook een pc met internet verbinding) zodat er gewerkt kan worden aan microfoontechniek en er opnames gemaakt kunnen worden van de vorderingen. Ook kan er op deze manier ervaring worden opgedaan met het functioneren in (spannende) studio situaties, waarbij gewerkt wordt met een koptelefoon om jezelf terug te horen.

Over de lesprijzen en de mogelijkheden van les nemen

De privéles spreekt voor zich; alle concentratie alleen voor jou. Dit is vaak ook noodzakelijk om wat  dieper op zaken in te kunnen gaan. Lessen met 2 personen zijn handig voor vocalisten uit hetzelfde koor of dezelfde band. Zo zou je liedjes kunnen behandelen, waarbij de betrokkenen toch hun eigen problemen tegenkomen. Bovendien is het leerzaam om te kijken en te luisteren naar anderen. Samen lessen om de kosten te drukken mag natuurlijk ook. Het technische deel van de les is dan een gedeelde route, maar je kunt wel een eigen lied meebrengen en dus persoonlijke aanwijzingen krijgen.

Privéles 60 min:

 • Losse les: € 42,50
 • 5 lessenkaart € 175,-

Privéles 75 min:

 • Losse les: € 50,-
 • 5 lessenkaart € 215,-

Privéles 90 min:

 • Losse les: € 60,-
 • 5 lessenkaart € 260,-

Voor twee personen:

 • Losse les: € 25,- per persoon
 • 5 lessenkaart € 100,- per persoon

Privéles jonge kinderen:

 • Les van 45 minuten: 5 lessenkaart € 135,-

Groepslessen of lessen over een speciaal onderwerp zijn mogelijk op aanvraag; aantal personen en prijs in overleg.

Over de 5 lessenkaart

  • Het bedrag wordt bij aanvang van de kaart contant betaald of overgemaakt. zie (Contact)
  • Je kunt vijf data vastleggen, maar je mag ook per keer afspreken (bijv. omdat je je werkrooster over twee maand nog niet weet)
  • Van deze vijf afspraken kan er één afspraak verzet worden, mits 24 uur van te voren overlegd.
 • Gemiste en vergeten lessen zijn voor eigen risico.

Over Willem als stemcoach

Je kent hem als muziekproducent en componist; hij speelt keyboard, piano en accordeon. Naast zijn eigen lessen geeft ook Willem vocalisten privélessen en workshops, die hen verder helpen. Vanuit zijn jarenlange studio- en bandervaring belicht hij het zingen vanuit andere invalshoeken. Het coachen en samenwerken met professionele vocalisten en voice-overs (spreekstemmen) heeft een schat aan ervaring opgeleverd, waardoor zijn benaderingen bijzonder verfrissend werken.
Hij kan bijvoorbeeld onderwerpen behandelen zoals:

  • Visualisatie training (voorstellingsvermogen) voor het ontwikkelen van meer persoonlijkheid in je lied interpretatie.
  • Betere sfeervertaling door bewustwording van de instrumenten die je begeleiden.
  • Ontwikkelen van ritmische fijnmazigheid door ontdekken en beter luisteren. naar de ritmische informatie van alle instrumenten in het arrangement van een lied.
 • Ontdekken, bewust worden en ontwikkelen van een eigen klank.

Hoe en of jij hiermee wilt gaan werken bepalen we uiteraard in gezamenlijk overleg.

Meer informatie over Willem’s lessen en zijn lesonderwerpen vind je in de rubriek: Lespraktijk / Willem

Heb je nog vragen en/of wil je informatie ontvangen, bel ons dan gerust.

willemenyolanda.nl™ deel je met: